CÔNG TY TNHH THÉP TRẮNG

Địa chỉ : 23B, Đường Số 3, Khu Phố 2 , Phường Bình An, Quận 2, T.P Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 028. 37402722       Fax : 028. 37402723

Email : thong.chau@theptrang.com.vn

Hot line : 0909 058951